segunda-feira, 1 de agosto de 2011

Oração de Despedida da Capelinha em Japonês

ORACAO DE DESPEDIDA DA CAPELINHA
イエズスのいつくしみへの信心  チャペルが つぎの人の家に向かうときの祈り

いつくしみ深い神よ
私たちの家に来て下さった事を感謝します。ありがとうございました。
私たちはあなたをたたえ、賛美します。

チャペルをずっとここに安置することは出来ません。
なぜなら他にもあなたを待ち望み必要としている人々がいます。

いつくしみ深い父である神よ
あなたの子イエス・キリストはあなたの愛を私たちの家族に示し、
そそいで下さいました。
私たちは私たちの家族をあなたにおささげします。

私たちの家族も世界のすべての人々もあなたのいつくしみの心を
信頼できますように。

罪人である私たち、そして家族の上にいつくしみをそそいで下さい。
私たちの弱さをゆるし、癒して下さい。すべての悪からお守りください。

唯一、永遠の父である神よ
この世界のすべての家族があなたのいつくしみに包まれることが
できますように。希望の泉がいつもあなたに求められて、私たちに
与えられますように。

永遠の父よ
イエスのおおいなる受難と復活によって私たちの家族と
全世界をあわれんで下さい。アメン。

IESSU NO ITSUKUSHIMI E NO SHINJIN
TYAPERU GA TSUGUI NO HITO NO IE NI MUKAU TOKI NO INORI

Itsukushimi fukai Kami yo,
Watashitati no ie ni kite kudasatta koto wo kansha shimassu. Arigatou gozaimashita.
Watashitati wa anata wo tatae, sambi shimassu.

Tyaperu wo zuuto koko ni anti suru koto wa dekimassen. Naze nara hoka nimo anata wo matinozomi hitsuyou to shiteiru hitobito ga imassu.

Itsukushimi fukai Titi de aru Kami yo, anata no Ko Iessu.Kirissuto wa anata no ai wo watashitati no kazoku ni shimeshi, sossoide kudasaimashita. Watashitati wa watashitati no kazoku wo anata ni ossassague shimassu.

Watashitati no kazoku mo sekai no subete no hitobito mo anata no itsukushimi no kokoro wo shinrai dekimassu youni.

Tsumi bito de aru watashitati, soshite, kazoku no ue ni itsukushimi wo sossoide kudassai.
Watashitati no yowassa wo yurushi, iyashite kudassai.Subete no aku kara omamori kudassai.

Yuitsu , eien no Titi de aru Kami yo, kono sekai no subete no kazoku ga anata no itsukushimi ni tsutsumareru koto ga dekimassu youni.
Kibou no izumi ga itsumo anata ni motomerarete, watashitati ni ataeraremassu youni.

Eiem no Titi yo, Iessu no Ooi naru junan to Fukatsu ni yotte, Watashitati no kazoku to zen sekai wo awarendekudassai. Amem.

Nenhum comentário:

Postar um comentário